X

امور بین الملل

دعوت از دکتر کورش سایه میری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به سومین کنگره بین المللی " obesity and diet manangement " به عنوان سخنران جامع در کشور هلند https://scientificfederation.com/obesity-2018/
چهارشنبه، 25 مهر 1397 - 09:23
دیدار با سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری عراق در ایران
در راستای توسعه فعالیتهای آموزشی و بین المللی سازی آموزش، دیدار با سفیر و رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران انجام شد. در این دیدار که با حضور ریاست محترم دانشگاه، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی و مدیر روابط بین الملل برگزار گردید آقای دکتر یاسر عبدالزهرا الحجاج، ضمن اعلام استقبال از همکاری های دانشگاه ه...
چهارشنبه، 25 مهر 1397 - 09:14
بازدید مدیر روابط بین الملل از دانشکده پزشکی کوت - مرکز استان واسط عراق
در راستای توسعه فعالیتهای بین المللی سازی آموزش، مدیر روابط بین الملل دانشگاه با رئیس دانشکده پزشکی کوت دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار پروفسور حسام مجید الزویانی ضمن استقبال از همکاری دو جانبه با دانشگاه علوم پزشکی ایلام، علاقمندی خود را جهت اعزام دانشجویان و اساتید آن دانشکده جهت شرکت در دوره ها...
چهارشنبه، 25 مهر 1397 - 09:07