X

اخبار روابط بین الملل

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 شهریور 1401

  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های مؤسسه آموزش عالی تایمز(Times)

امتیاز: Article Rating
تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات علمی دنیا است. این پایگاه از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۰۹ با همکاری پایگاه QS لیستی از برترین دانشگاه‌های دنیا را منتشر کرد، از سال ۲۰۱۰ هر یک از این پایگاه‌های رتبه‌بندی با روش‌شناسی متفاوت و به‌صورت مستقل اقدام به ارزیابی مراکز علمی کردند.
نتایج منتشر شده از سوی نظام‌های بین‌المللی رتبه‌بندی از چندین جنبه مهم حائز اهمیت است که ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها فرصت مناسبی را برای شناخت نقاط ضعف و قوت این مراکز علمی و درنتیجه امکان ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش و پژوهش آنها را فراهم می‌سازد.
معرفی دانشگاه‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی امکان ایجاد و گسترش همکاری‌های بین‌المللی و همچنین امکان جذب دانشجوی با کیفیت‌تر بین‌المللی را فراهم می‌آورد.
از دیگر مزایای این رتبه‌بندی‌ها می‌توان به توسعه دانشگاه‌های کارآفرین و نوآور، تقویت ارتباطات اجتماعی و صنعتی با جامعه و مراکز صنعتی اشاره کرد.
نظام رتبه بندی از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران حوزه‌ای موضوعی، پایگاه استنادی اسکوپوس و پرسشنامه‌ای که خود دانشگاه‌ها تکمیل می‌کنند، گردآوری می‌شود.
هریک از معیارهای مورد نظر رتبه‌بندی تایمز با شاخص‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ذیل حوزه های مورد بررسی ارائه می‌شود.

حوزه ضريب اهميت به درصد
درآمدصنعتي 58.9
چشم انداز بين‌المللي 13.8
آموزش 24.3
پژوهش 23.3
ارجاعات 11.4

در رتبه بندی تایمز سال های گذشته ، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایلام در این رتبه بندی حضور نداشتند، که پس از ارسال مدارک و مستندات از سوی دانشگاه این مستندات مورد تایید قرار گرفت و بناست طی ماه های اتی رتبه دانشکاه اعلام گردد تخمین می گردد رتبه دانشگاه کمتر از 800 شود .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز